Runsten Vg171, L1966:1845 i Blidsberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þóra gerði kuml þessi eptir Tosta, bónda sinn, Herlaugs bróður. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,1 m h, 0,8 m br nedtill (NV-SÖ), något avsmalnande upptill, och 0,35 m tj. Runhöjd 11-18 cm. Inskrift på den mot NÖ vettande sidan. Enligt Västergötlands runinskrifter påträffades stenen 1867 vid rivningen av Blidsbergs gamla kyrka i dess N vägg, till en del under markytan. Nu står den tillsammans med Blidsberg 33:2 (Vg 170) och 33:3 (Vg 176) vid kyrkogårdsmuren. Ristningen är ovanligt djup och tydlig och lyder:"Tora gjorde detta minnesmärke efter Toste, sin make, Härlögs broder." Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Blidsberg socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Invid kyrkogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Blidsberg socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.92672
Longitud: 13.492164
Lämnings-ID: L1966:1845
Riksantikvarieämbetets ID: Blidsberg 33:1
Sveriges runinskrifter: Vg171, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Blidsbergs kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Blidsberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:1845