Runsten L1966:1844 i Blidsberg
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Fragment av runstenen står lutad mot södra kyrkomuren, 1,1 m h, 0,45 m br (Ö-V) och 0,07-0,1 m tj. Runhöjd 7-11cm. Inskrift på den mot N vettande sidan. Nu står den tillsammans med Blidsberg 33:1 (Vg 171) och 33:2 (Vg 170) vid kyrkogårdsmuren. Enligt Västergötlands runinskrifter påträffades stenen 1869 i Vedåsla Östergården, Dalums socken och inskriften lyder: "... gjorde detta minnesmärke efter Halvdan, sin broder ..." Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Blidsberg socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Invid kyrkogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Blidsberg socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.926723
Longitud: 13.492465
Lämnings-ID: L1966:1844
Riksantikvarieämbetets ID: Blidsberg 33:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Blidsberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:1844