Runsten Vg170, L1966:1843 i Blidsberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þyrvé lét setja steina þessa eptir ... ok Þjóðulf(?), bónda sinn, ok son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten 1,9 m h, 0,9 m br (Ö-V) och 0,15-0,25 m tj. Runhöjd 12-16 cm. Inskrift på den mot N vettande sidan. Nu står stenen tillsammans med Blidsberg 33:1 (Vg 171) och 33:3 (Vg 176) vid kyrkogårdsmuren. Enligt Västergötlands runinskrifter är huggningen djup och tydlig och lyder: "Tyrvi lät sätta dessa stenar efter ... och Tjodulv (?), sin make, och sin son." Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Blidsberg socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Invid kyrkogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Blidsberg socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.926717
Longitud: 13.492288
Lämnings-ID: L1966:1843
Riksantikvarieämbetets ID: Blidsberg 33:2
Sveriges runinskrifter: Vg170, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Blidsbergs kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Blidsberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:1843