Runsten Vg177, L1965:581 i Humla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Káti reisti stein ..., dóttur/systur Gneggis(?)/Kneikis(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,4 m hög, 1,15 m bred och intill 0,5 m bred upptill och 0,2 m tjock. Runhöjd ca 15 cm. Enligt revideringsinventeringen 1984 fungerade runstenen som uppställningsplats för spadar och krattor. 2 soptunnor står omedelbart intill och bakom stenen är en kompost. Enligt Västergötlands runinskrifter påträffades stenen på 1880-talet vid rivningen av gamla kyrkan längst ned i grunden på denna. Runorna är mycket tydliga och inskriften lyder:"Kåte reste (denna) sten ..., Gnägges (?) dotter (eller syster).""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Humla socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m NÖ om hörn i kyrkogårdsmur (SV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Humla socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.958477
Longitud: 13.519742
Lämnings-ID: L1965:581
Riksantikvarieämbetets ID: Humla 9:1
Sveriges runinskrifter: Vg177, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Humla gamla kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Humla
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:581