Runsten Vg178, L1965:4757 i Kölaby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Agmundr reisti stein þenna eptir Ásbjôrn, frænda sinn, ok Ása(?) at bónda sinn, en sá var Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í Grikkjum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 178), ljusröd granit (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet vittrande, skiktad gnejs), 1,6 m hög, 1,1 m bred (NÖ-SV) och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 9-11 cm. Runorna vetter mot SÖ. Enligt CJ Ljungström (1861) satt runstenen tidigare inmurad i kyrkogårdsmurens norra del. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Agmund reste denna sten efter Äsbjörn, sin frände, och Åsa(?) efter sin make, och denna var son till Kolben. Han dog i Grekland." Uppmålad 1996."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kölaby socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runstenen står sedan 1997 placerad inne Kölaby kyrka (se ATA dnr 421-6696-1997)."
Vill du se flera runstenar i Kölaby socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.982076
Longitud: 13.535998
Lämnings-ID: L1965:4757
Riksantikvarieämbetets ID: Kölaby 38:1
Sveriges runinskrifter: Vg178, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Kölaby kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Kölaby
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:4757