Runsten Vg180, L1965:4169 i Kölaby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kártóki setti stein ... Er varð ... Fundinn hjó. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 180), mörk finkornig gnejs, 1,3 m hög och 0,6 m bred (NNV-SSÖ) och 0,2 m tjock.Runhöjd 10 cm. Ristningen vetter mot SÖ. Runstenen påträffades i en åker 1919 strax N om Kölaby kyrka. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Kårtoke satte (denna) sten ... Han blev ... Funnen högg." Uppmålad 1975."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kölaby socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runstenen ligger mot kyrkogårdsmuren NV om Kölaby kyrka."
Vill du se flera runstenar i Kölaby socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.982181
Longitud: 13.53579
Lämnings-ID: L1965:4169
Riksantikvarieämbetets ID: Kölaby 38:2
Sveriges runinskrifter: Vg180, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Stommen
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Skiffer
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Kölaby
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:4169