Runsten Vg162, L1965:3546 i Möne
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Vébjôrn setti stein þenna eptir Tóli, son sinn, dreng harða góðan. §Q Vébjôrn setti stein þenna eptir Tóli, son nýtan sinn, dreng ei harða góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 162), mörk gnejs, 1,65 m hög, 0,9 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 10-15 cm. Inskriften vetter mot NV (se den scannade inventeringsboken för en skiss). På runstenens baksida finns ett inristat kors. Runstenen hittades 1932 i en brotrumma över en å, i den gamla vägen, som låg några meter V om den nuvarande vägen. Enligt uppgift i bygden ska stenen ha observerats redan på 1870-talet men utan åtgärd. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Väbjörn satte denna sten efter Tole, sin son, en mycket dugande ung man." Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Möne socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark. Sandmark. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m SÖ om landsväg, 3 m VSV om brukningsväg. "
Vill du se flera runstenar i Möne socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.932306
Longitud: 13.375821
Lämnings-ID: L1965:3546
Riksantikvarieämbetets ID: Möne 12:1
Sveriges runinskrifter: Vg162, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Bengtsgården, rävicke
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Möne
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:3546