Runsten L1965:1777 i Härna 🇬🇧
Även känd som Kungsstenen
Foto av Runsten L1965:1777 i Härna
Foto av Runsten L1965:1777 i Härna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bolli/Bóli reisti stein þenna eptir Bollu/Bólu, mág sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 161), 3,85 m hög, 0,75 m bred (SÖ-NV) och 0,3 m tjock. Runhöjd 15-22 cm. Stenen är avsmalnande uppåt och runt om basen finns en kraftig packning av 0,05-0,5 m stora stenar. Dessa är sannolikt upplagda odlingsstenar. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Bolle (Bole) reste denna sten efter Bolla (Bola), sin frände." Uppmålad 1975."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Härna socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränrygg (NNÖ-SSV) med berg i dagen. Impediment i åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m Ö om åkerhörn och 3 m N om åkerkant (Ö-V)."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L1965:1777 i Härna 🇬🇧:
"Enligt Borås nyheter (29/1 - 1938) varslar stenens fall om Härna bys undergång."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.84797
Longitud: 13.241602
Lämnings-ID: L1965:1777
Riksantikvarieämbetets ID: Härna 3:2
Sveriges runinskrifter: Vg161 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Skräddargården nr 2, härna by
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Kungsstenen
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Härna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a825f9de-a6df-4de1-b903-583a1302ad28