Runsten Vg169, L1964:6512 i Södra Ving
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tólir ok Þorný gerðu kuml þessi eptir Þóri ok Klakka(?)/Glegga(?), sonu sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen är rest på krön av stensättning, i gravfältets N del. Stenen är 3,35 m hög, 1,3 m bred (5 - 195 gon) och 0,3 m tjock. Ristning på V-sidan. Runhöjd 15-20 cm. Stenmaterialet är gråsvart, grovkornig granit. Runsten är restaurerad och upprest på platsen år 1936. Sannolikt den ursprungliga platsen. Enligt Västergötlands runinskrifter är ristningen ovanligt djup och tydligt huggen och lyder:"Tole och Torny gjorde detta minnesmärke efter Tore och Klacke (?), sina söner." Uppmålad 1979 och 1996."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södra Ving socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränrygg (NV-SÖ), avsats i S-sluttning moränhöjd (NÖ-SV). Igenväxande hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Begränsad av åker i NV-NÖ-SÖ."
Vill du se flera runstenar i Södra Ving socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.85267
Longitud: 13.301033
Lämnings-ID: L1964:6512
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Ving 29:2
Sveriges runinskrifter: Vg169, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Svedjorna
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Södra Ving
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6512