Runsten Vg168, L1964:6444 i Södra Ving
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... gerði kuml þessi eptir ... sinn, Auð... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs 2 m hög , 0,75 m bred (NV-SÖ) och 0,3 m tjock. Ristingen på NÖ-sidan. Runhöjden är 10-12 cm. Runstenen är flyttad till nuvarande plats den 27 maj 1961. Den har tidigare stått vid Hökerums herrgård (Jfr. raä nr 25). Nuvarande plats anses vara den ursprungliga. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"...gjorde detta minnesmärke efter ... sin ...Öd-..." Uppmålad 1996."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södra Ving socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
" Svag S-suttning. Moränhöjd i NV och ådal i S. Impediment med väg i N och åker i S. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m SV om landsväg (NV-SÖ)"
Vill du se flera runstenar i Södra Ving socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.842867
Longitud: 13.280603
Lämnings-ID: L1964:6444
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Ving 10:4
Sveriges runinskrifter: Vg168, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Hökerum
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Södra Ving
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6444