Runsten Vg187, L1963:1606 i Ulricehamns
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geiri setti stein þenna eptir Guða, bróður sinn. Er á Englandi aldri týndi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 1,8 m hög, 0,8 m bred och 0,55-0,1 m tjock. Runristning vetter mot V. Runhöjd 11-12 cm. I mitten av den ristade sidan ett 0,4 m högt och brett kors. Enligt Västergötlands runinskrifter påträffades stenen vid rivning av den gamla kyrkan 1891, inmurad i södra långväggen med inskriften inåt. Samma år restes stenen på sin nuvarande plats. Stenen är vacker och välformad och samtliga ytor är jämna. Ristningen är väl huggen och alla runorna är säkra. Inskriften löper motsols och börjar längst ner till höger på stenen och den yttre ramlinjen utgör bas för runorna. Inskriften lyder:"Gere satte denna sten efter Gude, sin broder. I England slöt han sina dagar." Sista satsen i inskriften utgör ett verspar i fornyrdislag. Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ulricehamns socken i Ulricehamn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m V om kyrkogårdsmuren och 25 m S om NÖ hörnet av kyrkogårdsmuren."
Vill du se flera runstenar i Ulricehamns socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.814786
Longitud: 13.410331
Lämnings-ID: L1963:1606
Riksantikvarieämbetets ID: Ulricehamn 21:1
Sveriges runinskrifter: Vg187, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Vists kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Ulricehamn
Socken: Ulricehamns
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:1606