Runristning L1969:4588 i Ljung
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sten med ristningar. Stenen är 0,9 m l, 0,3 m br och 0,12 m tj, ligger på bergkäll. På dess ovansida är delvis vittrade runlika ristningar, sannolikt sentida. Se skiss på inskannat bokuppslag under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ljung socken i Uddevalla kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark, trädgård."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m SSÖ om S hörnet av torp."
Vill du se flera runstenar i Ljung socken eller Uddevalla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.185883
Longitud: 11.902249
Lämnings-ID: L1969:4588
Riksantikvarieämbetets ID: Ljung 171:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Uddevalla
Socken: Ljung
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:4588