Hällristning L1970:7396 i Bokenäs
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7,4x4,8 m (N-S), bestående av 3 skepp, 1 människoliknande figur, 1 obestämbar figur, ca 10 streck, linjer, krokar och fragment samt 86 skålgropar. Skeppen är 25-70 cm l, fragmentariska, 2 med helt uthugget skrov och 1 dubbellinjetyp, samtliga med bemanning. Den människoliknande figuren är 20 cm l. Den obestämbara figuren är 46x28 cm stor. Fragmenten ä'r 7-38 cm l, varav några skeppsliknande. Skålgroparna är 3-12 cm diam och 0,3-3 cm dj, varav 2 förbundna med 1 ränna, 18 cm l och 5 cm br; 3 skålgropar mrf korta runnor/skaft. I 2 av skålgroparna är borrhål. Vittrad häll men många vittringsgropar och flera av skålgroparna är osäkra. Belägen på SSÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-3081-2010) För äldre beskrivning se inskannat bokuppslag under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bokenäs socken i Uddevalla kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m SSV om ladugårdshörn (NV)."
Vill du se flera runstenar i Bokenäs socken eller Uddevalla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.296837
Longitud: 11.543165
Lämnings-ID: L1970:7396
Riksantikvarieämbetets ID: Bokenäs 105:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Uddevalla
Socken: Bokenäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:7396