Hällristning L1970:7233 i Bokenäs
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,9x2,3 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 krok, 3 rännformiga fördjupningar och ca 90 skålgropar. Skeppet är 40 cm l, helt uthugget skrov och med bemanningsstreck. Den krokformiga figuren är 10 cm l. De rännformiga fördjupningarna är 10-24 cm l, varav två sammanbinder skålgropar. Skålgroparna är 3-8 cm diam och 0,3-2,5 cm dj. Belägen på ÖNÖ-sluttande gropig gnejshäll, varför antalet skålgropar är något osäkert. (RAÄ dnr 326-3081-2010) För äldre beskrivning se inskannat bokuppslag under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bokenäs socken i Uddevalla kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdstomt."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m NÖ om ruin av uthusknut och omedelbart SÖ om brukningsväg. 3 m V om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Bokenäs socken eller Uddevalla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.286984
Longitud: 11.55441
Lämnings-ID: L1970:7233
Riksantikvarieämbetets ID: Bokenäs 39:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Uddevalla
Socken: Bokenäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:7233