Hällristning L1970:6954 i Bokenäs
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,4x0,55 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 2 linjer och 4 skålgropar. Skeppen är 35-73 cm l, dubbellinjetyp utan bemanning. Linjerna är 10-16 cm l. Skålgroparna är 3,5-5,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på NNÖ-sluttande svart, tät häll i gnejsområde. Ristningen är skyltad av hembygdsföreningen. (RAÄ dnr 326-3081-2010) För äldre beskrivning se inskannat bokuppslag under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bokenäs socken i Uddevalla kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"21,2 m N om brunn. 2,4 m NNÖ om sten (1,2x0,7x0,6 m)."
Vill du se flera runstenar i Bokenäs socken eller Uddevalla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.280238
Longitud: 11.565774
Lämnings-ID: L1970:6954
Riksantikvarieämbetets ID: Bokenäs 31:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Uddevalla
Socken: Bokenäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:6954