Hällristning L1969:2497 i Herrestad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,76x0,7 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp och 1 linje. Skeppet är 76 cm l, av dubbellinjetyp utan spant och bemanning. Linjen är 12 cm l. Den äldre beskrivningen är justerad utefter ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3398-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skepp, 78 cm l och konturristat."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Herrestad socken i Uddevalla kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSÖ-sluttande häll. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m SV om Raä nr 58:1 och 4 m NV om stenmur."
Vill du se flera runstenar i Herrestad socken eller Uddevalla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.339018
Longitud: 11.767572
Lämnings-ID: L1969:2497
Riksantikvarieämbetets ID: Herrestad 58:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Uddevalla
Socken: Herrestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:2497