Hällristning L1968:3709 i Skredsvik
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning. På bergsidan såg gårdsägaren på 1930-talet ett inristat skepp ca 0,4 m l. Kunde ej återfinnas pga tjockt torvlager."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skredsvik socken i Uddevalla kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Skredsvik socken eller Uddevalla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.378625
Longitud: 11.629665
Lämnings-ID: L1968:3709
Riksantikvarieämbetets ID: Skredsvik 288:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Uddevalla
Socken: Skredsvik
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:3709