Hällristning L1968:3137 i Skredsvik
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 10x6,5 m (NÖ-SV), bestående av 6 hällristningsytor (A-F) innehållande 2 skepp, 2 djurfigurer, 2 cirkelfigurer, ca 10 huggna linjer, ca 30 skurna linjer, 1 fragment, ca 130 rännor, 2 större oregelbundna uthuggningar och ca 553 skålgropar. Belägen på bergknalle av täljstensliknande bergart. A. Hällristning, 5,9x2,15 m (Ö-V), bestående av 2 djurfigurer, 1 fotsulefigur, 1 cirkelfigur, ca 10 huggna linjer, ca 30 skurna linjer, ca 130 rännor och ca 130 skålgropar. Djurfigurerna är 16 cm l, en är huggen, fragmentarisk, fyrbent, utan huvud; en är skuren, konturristad, fyrbent, huvudet är överhugget av en ränna. Fotsulefiguren är 10 cm st, konturhuggen. Cirkelfiguren, "ränna", är 20 cm diam och huggen runt en skålgrop, 10 cm diam. I ringen är skålgropar. Rännorna är 1-40 cm l. Skålgroparna är 2,5-16 cm diam och 0,5-6 cm dj. Flera av de skurna linjerna är överhuggna av gropar och rännor. Vissa av de huggna figurerna har tydligt V-formad huggning. 0,5 m S om yta A, och på samma häll som denna är: B. Hällristning, 2,2x1 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp och 18 skålgropar. Skeppen är 15-29 cm l, ett dubbellinjetyp och ett enkellinjetyp. Skålgroparna är 3-8 cm diam och 0,3-1 cm dj, varav en med ett 3 cm l skaft. Omedelbart ÖSÖ om ytan och delvis över ristningen är en sten, 1,4x0,8x0,6 m st. Möjligen kan fler ristningar finnas under denna. 2,4 m SÖ om yta B är: C. Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. 2,5 m SV om yta B och 3,65 m VNV om yta C är: D. Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. 1,7 m V om yta D, 3,9 m VSV om yta B är: E. Hällristning, 1,45x0,9 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 cirkelfigur "cup and ring", 1 fragmentarisk figur och 67 skålgropar. Cirkelfiguren är 12 cm diam med en skålgrop i mitten, 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Den fragmentariska figuren är 31 cm l och 16 cm h. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,3-1 cm dj, varav en ingår i "cup and ring". 2,8 m NNÖ om yta E och 1,8 m V om yta B är: F. Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5,5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på ovansidan av löst block, 0,8x0,6 m st och 0,5 m h. För äldre beskrivning, se inskannade dokument. Området fick ovanstående uppdaterade beskrivning i fmis med utgångspunkt i en ändringsanmälan inkommen år 2014. (RAÄ dnr. 3.4.2-2304-2016)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skredsvik socken i Uddevalla kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Skredsvik socken eller Uddevalla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.383018
Longitud: 11.693118
Lämnings-ID: L1968:3137
Riksantikvarieämbetets ID: Skredsvik 101:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Uddevalla
Socken: Skredsvik
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:3137