Hällristning L1968:3001 i Skredsvik
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, bestående av 2 hällristningsytor (A-B) innehållande 10 skepp, 3 människofigurer, 1 ormvindling, 19 fotsulefigurer, 6 linjer och obestämbara fragment, 1 rännformig fördjupning och 84 skålgropar. Belägen på bergknalle av täljstensliknande bergart. A. Hällristning, 3,15x2 m (ÖSÖ-VNV, bestående av 10 skepp, 3 människofigurer, 1 ormvindling, 19 fotsulefigurer, 6 linjer och obestämbara fragment, 1 rännformig fördjupning och 82 skålgropar. Skeppen är 22-122 cm l, 9 av enkellinjetyp med bemanningsstreck och 1 (det största skeppet) av dubbellinjetyp. Över ett av skeppen är en ormvindling, 82 cm l. Människofigurerna (adoranter) är 27-37 cm l och placerade överst på hällen. Fotsulorna är 13,5-25 cm l och intill 2,5 cm dj, huggna. 10 av fotsulorna är parställda, varav de flesta huggna över skeppen. Linjerna och de obestämbara figurerna är 7-20 cm l. Den rännformiga fördjupningen är 12 cm l och 1 cm dj. Skålgroparna är runda, 2,5-6,5 cm diam och 0,5-2 cm dj. 8,75 m NNV om yta A och 10,6 m SÖ om Raä 101:1 är: B. Hällristning, 0,5x0,25 m (NÖ-SV), bestående av 2 skålgropar, 5 cm diam och 0,7-1 cm dj. För äldre beskrivning av området, se inskannade dokument. Området fick ovanstående uppdaterade beskrivning i fmis med utgångspunkt i en ändringsanmälan inkommen år 2014. (RAÄ dnr. 3.4.2-2304-2016)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skredsvik socken i Uddevalla kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Skredsvik socken eller Uddevalla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.382866
Longitud: 11.693322
Lämnings-ID: L1968:3001
Riksantikvarieämbetets ID: Skredsvik 101:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Uddevalla
Socken: Skredsvik
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:3001