Hällristning L1968:2792 i Skredsvik
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 14x8 m (N-S), bestående av 10 grupperingar (A-J) på en och samma berghäll. Innehåller 201 skålgropar, 13 skepp, 10 linjer, 1 cirkelfigur, 16 fotsulor, 1 korsformad figur, 1 avlång fördjupning, 1 klövspår, 1 djurfigur samt fragment av figurer. A. Hällristning, 5,5x3,85 m (NNÖ-SSV), bestående av 6 skepp, 1 rad med "bemanningsstreck", 16 fotsulor, 1 cirkelfigur, ca 10 linjer, krokar och fragment, samt 105 skålgropar. Skeppen är 12-80 cm l, 4 av bubbellinjetyp med bemanning, därav 1 med zig-zaglinjer i skrovet och 2 av enkellinjetyp, båda fragmentariska. Raden med bemanningsstreck är 18 cm l, bestående av 12 streck, 3,5 cm l. Fotsulorna är 14,5-27,5 cm l, varav 15 helt uthuggna, därav 8 parställda och 1 konturhuggen. Cirkelfiguren (spiral) är 18 cm diam. Linjer, krokar och fragment är 6-18 cm l. Av skålgroparna är 98 runda, 2,5-5,5 cm diam och 0,3-1,5 cm dj, medan 7 är ovala, 6x3-11x5 cm st och 0,5-1,2 cm dj. 0,5 m S om yta A är: B. Hällristning, 0,8x0,35 m (Ö-V), bestående av 1 korsformad figur, 1 övrig figur och 6 skålgropar. Den korsformade figuren är 19x14 cm st. Den övriga figuren är 21x21 cm st. Av skålgroparna är 5 runda, 3-6,5 cm diam och 0,5-1,2 cm dj, varav en ingår i den övriga figuren. 1 skålgrop är oval, 10x4 cm st och 0,7 cm dj. 1 m V om yta A är: C. Hällristning, 0,9x0,45 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 9 skålgropar och 1 avlång fördjupning. Av skålgroparna är 8 runda, 2,5-8,5 cm diam och 0,3-2 cm dj, medan 1 är oval, 7x4 cm st och 0,7 cm dj. Den avlånga fördjupningen är 13x5 cm st och 1,2 cm dj. På toppen av ett stenblock, 1,6x1,3 m st. 1,1 m V från yta A och 0,85 m N om yta C är: D. Hällristning, 0,11x0,04 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, runda, 3,5-4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på toppytan av ett stenblock, 1,2x0,9 m st. 1,7 m V om yta C är: E. Hällristning, 0,7x0,6 m (NÖ-SV), bestående av 37 skålgropar och 1 avlång fördjupning. Skålgroparna är runda, 3-6,5 cm diam och 0,5-2 cm dj. Den avlånga fördjupningen är 13x4 cm st och 0,5 cm dj. 2,45 m S om yta B är: F. Hällristning, 0,5x0,2 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 4 korta linjer och 5 skålgropar. Skeppet är 20 cm l, av enkellinjetyp med bemanning. De korta linjerna är 3-5 cm l. Skålgroparna är 2-3,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. 2 m VSV om yta F är: Hällristning G, 1,6x0,8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skepp, 1 klövspår och 8 skålgropar. Skeppen är 21-29 cm l, 2 av dubbellinjetyp och 1 med helt uthugget skrov, alla med bemanning. Klövspåret är 8x7,5 cm st. Skålgroparna är runda, 3-4 cm diam och 0,7 cm dj. 1,1 m VSV om yta G är: H. Hällristning, 0,5x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skålgropar, 2,5-3,5 cm diam och 0,3-0,7 cm dj. 3 m ÖSÖ om yta F är: I. Hällristning, 0,23x0,04 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 runda skålgropar, 4 cm diam och 0,7 cm dj. 1,6 m SÖ om yta I är: J. Hällristning, 5,1x2,1 m (NNÖ-SSV), bestående av 9 skepp, 1 djurfigur och 21 skålgropar. Skeppen är 13-87 cm l, 3 av enkelinjetyp utan bemanning, varav 1 fragmentariskt, 3 av dubbellinjetyp utan bemanning, varav 1 med spant, fragmentariskt, 3 med helt uthugget skrov, varav 1 (det största skeppet) med bemanning. Över ett av de enkellinjiga skeppen är en "ormvindling". Djurfiguren, en häst, är 29 cm l, tvåbent och svansförsedd. Av skålgroparna är 20 runda, 3-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj, varav 1 med skaft, 4 cm l, medan 1 skålgrop är oval, 8x4 cm st och 1 cm dj. För äldre beskrivning, se inskannade dokument. Området fick ovanstående uppdaterade beskrivning i fmis med utgångspunkt i en ändringsanmälan inkommen år 2014. (RAÄ dnr. 3.4.2-2304-2016)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skredsvik socken i Uddevalla kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Skredsvik socken eller Uddevalla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.382734
Longitud: 11.693439
Lämnings-ID: L1968:2792
Riksantikvarieämbetets ID: Skredsvik 101:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Uddevalla
Socken: Skredsvik
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:2792