Runsten L2015:9594 i Tyresö 🇬🇧
Även känd som Tyresöstenen
Foto av Runsten L2015:9594 i Tyresö
Foto av Runsten L2015:9594 i Tyresö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnbjôrn lét reisa ... hjalpi ônd betr en ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 0,7 m h, 0,8 m br och 0,3 m tj. Stenen är hopfogad imitten och utgör undre delen. Sten upptäcktes vid plöjning 1969 iåker intill. Den uppmålade texten lyder enl Sven BF Jansson:"Gunnbjörn lät resa....hjälpe själen bättre än.... T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tyresö socken i Tyresö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttande moränmark. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m SÖ om ledningsstolpe. 8 m S om åkerkant"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.237129
Longitud: 18.298585
Lämnings-ID: L2015:9594
Riksantikvarieämbetets ID: Tyresö 121:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1971;207
Plats: Tyresö
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Tyresöstenen
Län: Stockholms
Kommun: Tyresö
Socken: Tyresö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1aae9720-91b4-4a8e-8b8e-89a86380ddbe