Runsten L1984:8564 i Trosa-Vagnhärad
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,35 m l, 0,3 m br och 0,25 m tj, rödaktig granit. Påträffat 1959 i en stensamling intill byggnaden. I slutet av runinskriften står det: "ifaR"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Trosa-Vagnhärad socken i Trosa kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I loge, N delen."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L1984:8564 i Trosa-Vagnhärad:
"Texten har tidigare i sin helhet tolkats som "Roald och Olev reste denna sten efter Torer, sin fader god, make till Aldriv". Stenen skall ha varit rest vid landsvägen nedanför byn, ej långt från Norbosjön. Därefter inmurades den i en trappa till ett uthus på gården Nora. (Efter Dybeck, samt Sörml. runinskrifter, se pl. 81). Av denna runsten är nu tre fragment påträffade, ett i SHM (från Tullgarn), ett på gården och ett, Trosa-Vagnhärad 261:1, i Björksta i Trosa. Fragmentet hamnade i Trosa genom att upphittaren hämtade sten i Nora."
Vill du se flera runstenar i Trosa-Vagnhärad socken eller Trosa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.962292
Longitud: 17.528761
Lämnings-ID: L1984:8564
Riksantikvarieämbetets ID: Trosa-Vagnhärad 262:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Trosa
Socken: Trosa-Vagnhärad
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:8564