Runsten L1984:8486 i Trosa stad
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, granit, 0,52 m l, 0,44 m br och ca 0,15 m tj. Fragmentet har tillsammans med 262:1 hämtats från en nedriven ladugårdsgrund i Nora."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Trosa stad socken i Trosa kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Stenmur. Tomtmark (trädgård)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m SV om boningshus, SV gaveln, vid en punkt 1 m NNV om hörn av stenmur (NNV-NÖ)."
Vill du se flera runstenar i Trosa stad socken eller Trosa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.902028
Longitud: 17.555143
Lämnings-ID: L1984:8486
Riksantikvarieämbetets ID: Trosa-Vagnhärad 261:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Trosa
Socken: Trosa stad
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:8486