Runsten Sö42, L1983:6924 i Västerljung
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigvaldi reisti ... ... ...kel, brytja sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerljung socken i Trosa kommun (Södermanlands län).
Vill du se flera runstenar i Västerljung socken eller Trosa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.916226
Longitud: 17.450905
Lämnings-ID: L1983:6924
Riksantikvarieämbetets ID: Västerljung 23:1
Sveriges runinskrifter: Sö42, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Gillberga
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Trosa
Socken: Västerljung
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:6924