Runsten Sö43, L1983:6828 i Västerljung
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... þenna eptir Sôlva(?), fôður sinn. Guð hjalpi ônd hans. ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerljung socken i Trosa kommun (Södermanlands län).
Vill du se flera runstenar i Västerljung socken eller Trosa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.918174
Longitud: 17.472938
Lämnings-ID: L1983:6828
Riksantikvarieämbetets ID: Västerljung 11:2
Sveriges runinskrifter: Sö43, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Skällberga
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Trosa
Socken: Västerljung
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:6828