Runsten L1983:4089 i Trosa-Vagnhärad
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 27, granit, 1,2 m h, 1,1 m br (Ö-V) och 0,2-0,3 m tj. Runhöjd 7-8 cm. Toppartiet är avslaget och saknas. Runstenen är rest på cementgrund. Texten lyder: Gunna och Tove .... sin broder. Gud hjälpe. Runstenen har tidigare varit rest på gravhögen Trosa-Vagnhärad 177:3 vid Södra Husby. Den ursprungliga platsen är dock troligen invid den bäck som rinner ned i Trosaån invid högarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Trosa-Vagnhärad socken i Trosa kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan. "
Vill du se flera runstenar i Trosa-Vagnhärad socken eller Trosa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.945304
Longitud: 17.505565
Lämnings-ID: L1983:4089
Riksantikvarieämbetets ID: Trosa-Vagnhärad 264:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Trosa
Socken: Trosa-Vagnhärad
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:4089