Hällristning L1984:8935 i Trosa-Vagnhärad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, ojämn, sprucken granit, 1,2 m h och 1,4 m br (NNV-SSÖ). Ristningen vetter år VSV. Runhöjd 9-13 cm. Ristningen är belägen på utskjutande parti av berget."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Trosa-Vagnhärad socken i Trosa kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V och SV-del av moränhöjd. Skogsmark, blandskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m SSÖ om runristning (RAÄ-nr Trosa-Vagnhärad 178:1), och 1, 7 m ovanför markytan."
Vill du se flera runstenar i Trosa-Vagnhärad socken eller Trosa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.933625
Longitud: 17.524654
Lämnings-ID: L1984:8935
Riksantikvarieämbetets ID: Trosa-Vagnhärad 178:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Trosa
Socken: Trosa-Vagnhärad
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:8935