Hällristning Sö41, L1983:6769 i Västerljung
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tati/Tatti hjó eptir fôður sinn Skakka/Skaga, merki it mikla, mun iauRn. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Västerljung socken i Trosa kommun (Södermanlands län).
Vill du se flera runstenar i Västerljung socken eller Trosa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.924162
Longitud: 17.459269
Lämnings-ID: L1983:6769
Riksantikvarieämbetets ID: Västerljung 6:2
Sveriges runinskrifter: Sö41, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Björke
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Trosa
Socken: Västerljung
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:6769