Hällristning L1983:3978 i Trosa-Vagnhärad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 13x12 m (SV-NÖ), bestående av 75 skeppsfigurer, 3 människofigurer, 16 fotsulor, 2 ringfigurer, 12 övriga figurer, 45 fragmentariska figurer, 70 rännor och 1165 skålgropar. Närmare beskrivning saknas."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Trosa-Vagnhärad socken i Trosa kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sluttande berghäll i kanten/änden av moränbunden bergrygg. Tomtmark, igenväxande."
Vill du se flera runstenar i Trosa-Vagnhärad socken eller Trosa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.956727
Longitud: 17.436466
Lämnings-ID: L1983:3978
Riksantikvarieämbetets ID: Trosa-Vagnhärad 434:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Trosa
Socken: Trosa-Vagnhärad
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:3978