Hällristning L1983:3815 i Trosa-Vagnhärad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, bestående av 2 hällristningsytor. Yta 1: Hällristning, 8x3 m (NÖ-SV), ) bestående av 1 fotsula, 2 rännor och 96 skålgropar. Fotsulan är 15x6 cm och är helt uthuggen med skålgropar i häl och tåparti. Rännorna är 3-7 cm l och sammanbinder skålgropar parvis. Av skålgroparna är 95 runda 8-3 cm diam och 0,5-2 cm dj; 1 är avlång 8x5 cm och 1 cm dj. 13 skålgropar bildar en rad, 5 + 6 skålgropar bildar en dubbelrad och 10 + 10 skålgropar bildar en annan skeppsliknande dubbelrad. Belägen på krön och SÖ-sluttning av större häll. 2,5 m VSV om yta 1 och 5 m S om åkerkant är: Yta 2. Hällristning, bestående av 1 skepp 37 cm l av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Belägen längst ner på brant sydsluttande hällyta. (Raä dnr: 321-4301-2008)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Trosa-Vagnhärad socken i Trosa kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark med uppstickande berg i dagen. Impediment i åkermark invid Trosaån."
Vill du se flera runstenar i Trosa-Vagnhärad socken eller Trosa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.94436
Longitud: 17.445727
Lämnings-ID: L1983:3815
Riksantikvarieämbetets ID: Trosa-Vagnhärad 306:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Trosa
Socken: Trosa-Vagnhärad
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:3815