Hällristning L1982:7921 i Trosa-Vagnhärad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Inom den avtorvade och dokumenterade delen är: Hällristning 4,9 x 3,2 meter stor (Ö – V) bestående av: 23 skepp, 1 människofigur, 2 obestämbara figurer, 8 figurfragment och 39 skålgropar. Skeppen är 17 – 85 cm långa. Av dessa är 9 stycken helt uthuggna, varav 7 har bemanningsstreck. 9 stycken skepp är av dubbellinjetyp varav 4 har bemanningsstreck. 5 skepp är av enkellinjetyp varav 2 har bemanningsstreck. Endast 13 av skeppen är kompletta, de övriga är mer eller mindre fragmentariska, 4 av dessa genom stenbrytning, de övriga 9 vittrade. Människofiguren är 37 cm lång och med helt uthuggen kropp. Den står i ett av skeppen. De obestämbara figurerna är 27 – 70 cm långa och 10 – 12 cm breda. De fragmentariska figurerna är 16 – 52 cm långa. Skålgroparna är 3 – 7 cm i diameter och 1 – 2 cm djupa. Ytterligare delar av ristningar skymtar på hällens ytor som inte torvats vilket indikerar att hällristningen är betydligt större. Tidigare beskrivning: Hällristning 5x3 m bestående av 15-tal skeppsristningar och 20-tal skålgropar. Skeppen är 0,3-0,7, m långa och helhuggna och med duubbel ramlinje finns representerade, Skeppen har svängda stävar och manskapslinjer, 0,5 cm-1 cm dj. Två stävlinjer går ut i en mindre bottyta. Sannolikt har detta skepp ursprungligen varit ca 2 m långt. Inom ytan är också ett 20-tal skålgropar, 2,5-5 cm 0,5-1 cm dj. Området ligger inom Lånesta naturreservat."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Trosa-Vagnhärad socken i Trosa kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kalkhäll i SV-delen kalkbergsområdet. Beteshage."
Vill du se flera runstenar i Trosa-Vagnhärad socken eller Trosa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.95218
Longitud: 17.490306
Lämnings-ID: L1982:7921
Riksantikvarieämbetets ID: Trosa-Vagnhärad 652
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Trosa
Socken: Trosa-Vagnhärad
Riksantikvarieämbetets information: » L1982:7921