Runristning L1965:9269 i Norra Björke 🇬🇧
Foto av Runristning L1965:9269 i Norra Björke
Foto av Runristning L1965:9269 i Norra Björke
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"fuþorkh "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskrifter (på dopfunt i kyrkan). Runinskrifterna är 7-7,5 cm långa och 2-3,5 cm höga. Enligt Västergötlands runinskrifter upptäcktes 1967 på cuppan till den medeltida dopfunten bland diverse ristningar även runor. De två runinskrifterna står på den sida av dopfunten som nu är vänd mot V. Funten är av täljsten. Mellan tandlisten och repstaven, ca 1 dm nedanför cuppans överkant, står den längre runinskriften (Vg 258) inristad. Den lyder:"Ave Maria gratia.". Den kortare inskriften (Vg 259), står 6 cm nedanför repstaven och lyder:"fuþorkh". Båda inskrifterna är fullständigt bevarade och har inte haft någon fortsättning."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Norra Björke socken i Trollhättan kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.285206
Longitud: 12.519233
Lämnings-ID: L1965:9269
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Björke 15:1
Sveriges runinskrifter: Vg259 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Norra björke kyrka
Placering:
Föremål: Dopfunt
Material: Täljsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Trollhättan
Socken: Norra Björke
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d4a6b0e1-03f5-41d6-80dd-b3d19aa9e7aa