Hällristning L1966:3763 i Gärdhem
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gärdhem socken i Trollhättan kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Gärdhem socken eller Trollhättan kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.249108
Longitud: 12.314249
Lämnings-ID: L1966:3763
Riksantikvarieämbetets ID: Gärdhem 265:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Trollhättan
Socken: Gärdhem
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:3763