Runsten L1988:948 i Fuglie ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1988:948 i Fuglie
Foto av Runsten L1988:948 i Fuglie
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eyndr reisti stein √ĺenna eptir Au√įa, br√≥√įur sinn, hann var√į dau√įr √° Gotlandi. Gu√į hjalpi hans s√°lu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,07 m h, 0,6 m br (√Ė-V) och 0,1-0,3 m tj. Runh√∂jd 7-13 cm. Ristningen vetter √•t S. Runtexten lyder: "√Ėnd reste denna sten efter sin broder √Ėde, han fann d√∂den p√• Gotland. Gud hj√§lpe hans sj√§l"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fuglie socken i Trelleborg kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av låg förhöjning i markerat höjdläge i småkuperad moränmark. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m N om byväg."
Ofta finns det ber√§ttelser, historier, s√§gner och rykten kring en l√§mning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. S√• h√§r st√•r det om Runsten L1988:948 i Fuglie ūüá¨ūüáß:
"Runstenen är omnämnd av Skonvig 1627."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.447726
Longitud: 13.084765
Lämnings-ID: L1988:948
Riksantikvarieämbetets ID: Fuglie 2:2
Sveriges runinskrifter: DR259
Plats: Fuglie 1, fuglie kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Trelleborg
Socken: Fuglie
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6d3250ac-3890-4f62-93ac-460b96862dbf