Runsten DR259, L1988:948 i Fuglie
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eyndr reisti stein þenna eptir Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á Gotlandi. Guð hjalpi hans sálu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,07 m h, 0,6 m br (Ö-V) och 0,1-0,3 m tj. Runhöjd 7-13 cm. Ristningen vetter åt S. Runtexten lyder: "Önd reste denna sten efter sin broder Öde, han fann döden på Gotland. Gud hjälpe hans själ"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fuglie socken i Trelleborg kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av låg förhöjning i markerat höjdläge i småkuperad moränmark. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m N om byväg."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten DR259, L1988:948 i Fuglie:
"Runstenen är omnämnd av Skonvig 1627."
Vill du se flera runstenar i Fuglie socken eller Trelleborg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.447726
Longitud: 13.084765
Lämnings-ID: L1988:948
Riksantikvarieämbetets ID: Fuglie 2:2
Sveriges runinskrifter: DR259,
Plats: Fuglie 1, fuglie kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Trelleborg
Socken: Fuglie
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:948