Runsten DR260, L1988:860 i Fuglie
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Atti reisti stein þenna ept Þorstein, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,22 m h, 0,6 m br (N-S) nedtill och 0,25 m br upptill, samt 0,35 m tj nedtill och avsmalnande uppåt. Runhöjd 11 cm. Ristningen vetter mot V och fortsätter på stenens ovansida. Runtexten lyder: "Alte reste denna sten efter sin son Thorsten"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fuglie socken i Trelleborg kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränhöjd. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m V om NV hörnet av tornbyggnaden."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten DR260, L1988:860 i Fuglie:
"Runstenen skall ursprungligen ha stått på Torstens kulle (samfällighet vid Fuglie 5:3), därefter skall den ha varit placerad i en stenmur vid Tottagården, innan den flyttades till kyrkogården."
Vill du se flera runstenar i Fuglie socken eller Trelleborg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.447495
Longitud: 13.08382
Lämnings-ID: L1988:860
Riksantikvarieämbetets ID: Fuglie 1:1
Sveriges runinskrifter: DR260,
Plats: Fuglie 2, toftegården
Placering: Toftegårdens trädgård, nu vid kyrkan
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Trelleborg
Socken: Fuglie
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:860