Runsten L1988:7558 i Tullstorp ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Tullstorpstenen
Foto av Runsten L1988:7558 i Tullstorp
Foto av Runsten L1988:7558 i Tullstorp
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kleppir/Glippir ok √Āsa reistu kuml √ĺessi eptir Ulf. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,70 m h√∂g, 1,35 m bred (N-S) och 0,5 m tjock. Den V sidan √§r flathuggen. P√• denna √§r inhugget ett vargliknande djur och ett drakskepp, inramat av ett band med runinskriften: KLIBIR OCH √ÖSA RESTE DESSA KUMMEL EFTER ULF. Runh√∂jden √§r 11 cm. Runstenen √§r placerad i V-kanten av en i sen tid uppkastad ovalh√∂g, vilken √§r gr√§sbevuxen. Stenen st√•r ej p√• ursprunglig plats. I pr√§strelationerna fr√•n √•r 1624 omtalas stenen, d√• insatt i √Ėstra muren av Tullstorps gamla kyrka, vilken revs 1846. D√• inmurades stenen i den N delen av kyrkomuren. Stenen √§r spr√§ckt diagonalt, nu lagad. M√∂jligen spr√§cktes den vid flyttningen fr√•n gamla kyrkan till muren. P Asp kallar stenen f√∂r "Ulfs runsten". √Ąven A H Westerg√•rd kallar stenen f√∂r Ulf runsten. Skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tullstorp socken i Trelleborg kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av mindre höjdparti. Moig sandmark, kyrkogård. Minneslund."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m √Ė om grusg√•ng."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.409938
Longitud: 13.466615
Lämnings-ID: L1988:7558
Riksantikvarieämbetets ID: Tullstorp 1:1
Sveriges runinskrifter: DR271
Plats: Tullstorps kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Tullstorpstenen
Län: Skåne
Kommun: Trelleborg
Socken: Tullstorp
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c7a5a1ad-cc9a-4e3e-80a0-27c0334ca6d4