Runsten L1965:7197 i Nittorp ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1965:7197 i Nittorp
Foto av Runsten L1965:7197 i Nittorp
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn reisti stein √ĺenna eptir Fr√≥a(?), son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av gnejs 2,3 m h√∂g, 0,95 m bred (NV-S√Ė) p√• det bredaste st√§llet (ca 1 m √∂ver markytan) och 0,35 m tjock. Inskrift p√• den √•t NO vettande sidan som √§r ganska sl√§t. Runh√∂jd 11-12 cm. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter √§r stenytan p√• sina st√§llen mycket skrovlig, varigenom huggningen f√∂rsv√•rats. Ristningen √§r p√• det hela taget djup och tydlig, endast namnet p√• den d√∂de √§r os√§kert. Inskriften lyder:"Sven reste denna sten efter frua, sin son." Uppm√•lad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nittorp socken i Tranemo kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På kanten av moränplatå i åkerkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m 340 gon om √§gogr√§ns, 190 m √∂ver havet, 28 m SV om NV-S√Ė g√•ende landsv√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.573532
Longitud: 13.522566
Lämnings-ID: L1965:7197
Riksantikvarieämbetets ID: Nittorp 35:1
Sveriges runinskrifter: Vg192 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Sörgården, gölingstorp
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tranemo
Socken: Nittorp
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c250f5fb-9ca4-4763-adac-646128fa426c