Runsten Vg190, L1965:3270 i Månstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingjaldr setti stein þenna eptir Grímulf, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 190), gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet granit), 1,96 m hög, intill 1,32 m bred (NNÖ-SSV) och 0,16 m tjock. Runhöjd 9 cm. Runorna är inhuggna på den SÖ sidan. Stenen står rest i cementfundament av enkel oregelbunden murning. Runstenen påträffades 1905 ca 250 m NÖ om nuvarande plats där den restes 1938. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Ingjald satte denna sten efter Grimulv, sin son." Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Månstad socken i Tranemo kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränkulle, impediment bevuxet med lövträd och sly."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m NNV om NV hörnet av stationshus, 15 m Ö om SÖ hörnet av betesåker."
Vill du se flera runstenar i Månstad socken eller Tranemo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.603604
Longitud: 13.348235
Lämnings-ID: L1965:3270
Riksantikvarieämbetets ID: Månstad 6:1
Sveriges runinskrifter: Vg190, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Månstadskulles järnvägsstation
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tranemo
Socken: Månstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:3270