Runsten Vg195, L1964:3076 i Tranemo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ôzurr setti stein þenna eptir Ônunda, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs 2,1 m hög, 0,9 m bred (Ö 30 grader S-V 30 grader N) och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Försedd med kors. Inskriften på den mot SSV vettande sidan. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Assur satte denna sten efter Anunde, sin broder." Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tranemo socken i Tranemo kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttning av moränavsats, dikeskant intill åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m NNÖ om landsväg och intill hörn av ägogräns. "
Vill du se flera runstenar i Tranemo socken eller Tranemo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.475674
Longitud: 13.289724
Lämnings-ID: L1964:3076
Riksantikvarieämbetets ID: Tranemo 3:1
Sveriges runinskrifter: Vg195, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Normanslid
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Samma som gjort Vg 193.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tranemo
Socken: Tranemo
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:3076