Runristning L1965:3088 i Nittorp
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskription: Täljsten med otydlig runinskrift (?) Från Nittorps gamla kyrka. Stenen är halvcirkelformad 1,2 m bred, 0,6 m hög och 0,25 m tjock. Inget av Runinskriften går att se. Enligt Västergötlands runinskrifter ska denna halvcirkelformiga sten ha tillhört Nittorps gamla kyrka som övergavs 1847 och stenen fördes sedan till den nya kyrkan. Inskriften lyder:"+ i...uk * f(u)-...þ +""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Nittorp socken i Tranemo kommun (Västra Götalands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I Nittorps kyrkas långhus NV hörn."
Vill du se flera runstenar i Nittorp socken eller Tranemo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.55081
Longitud: 13.498804
Lämnings-ID: L1965:3088
Riksantikvarieämbetets ID: Nittorp 67:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tranemo
Socken: Nittorp
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:3088