Runsten Sm128, L1973:482 i Linderås
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... stein eptir Þorlak ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 0,7 m hög, 0,8 m bred (Ö-V) och 0,3 m tjock. Avsmalnande uppåt. Runhöjden är 8 - 9 cm. Runstenen funnen i grunden till byggnad. Ej ursprunglig plats. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"...stenen efter Torlak ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Linderås socken i Tranås kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m S om byggnad (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Linderås socken eller Tranås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.010388
Longitud: 14.846623
Lämnings-ID: L1973:482
Riksantikvarieämbetets ID: Linderås 5:1
Sveriges runinskrifter: Sm128, (Smålands runinskrifter))
Plats: Göberga
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Olivindiabas
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Tranås
Socken: Linderås
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:482