Hällristning L1957:9659 i Söderåkra
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1,2x0,6 m, bestående av 1 skepp(?), 66 cm l och3- 4 svängda båglinjer, möjligen rester av skepp, 110 cm l. Iden nu mera mot NV vända, sannolikt primära översidan av block,1,9x1,5x 1,3 m st. I ytan är två borrhål. Upptaget frånnärliggande åker? Mycket grunt ristad. Dock klart iakttagbar vidsläpljus kl 16.30. Ytan mycket ojämn. 109b överförs till nr 271. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Söderåkra socken i Torsås kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Grusrygg. Skogsdunge."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Sekundärt upplagt block, 16 m SSÖ mynning körväg i landsväg(NNÖ-SSV)."
Vill du se flera runstenar i Söderåkra socken eller Torsås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.361518
Longitud: 16.064611
Lämnings-ID: L1957:9659
Riksantikvarieämbetets ID: Söderåkra 109:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Torsås
Socken: Söderåkra
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:9659