Runsten Vg3, L1963:9543 i Bällefors
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tumi/Tummi ok þeir brœðr reisa(?) stein þenna eptir Þorstein, fôður. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 3), granit, 1,15 m hög. 0,6 m bred. (NV-SÖ) nedtill och 0,45 m bred upptill, samt 0,3-0,4 m tjock. Runhöjd 9-11 cm. Ristningen vetter mot SV. Stenen lutar 10° mot SV. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tumme och hans bröder resa (?) denna sten efter (sin) fader Torsten." Uppmålad 1989."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bällefors socken i Töreboda kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag N-sluttning av låg moränhöjd i lermark. Åkermark."
Vill du se flera runstenar i Bällefors socken eller Töreboda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.579748
Longitud: 14.081646
Lämnings-ID: L1963:9543
Riksantikvarieämbetets ID: Bällefors 3:1
Sveriges runinskrifter: Vg3, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Armeneby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Töreboda
Socken: Bällefors
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:9543