Runsten Vg60, L1963:7449 i Fägre
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 6), granit, 1,9 m hög vid basen 0,6 m hög vid spetsen, 0,4m bred (N-S) och nära triangulär tjocklek, 0,4 m vid ena sidan och 0,1 m vid andra. Runhöjd 11 cm. Ristningen vetter mot V. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Anund och Torsten, de reste (denna) sten ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fägre socken i Töreboda kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag V sluttande sandmark. Huvudsakligen barrskogsområde. Skogsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m Ö om skogväg (ca N-S) intill och Ö om dike. 9 m SSÖ om fixplats i ängshörn."
Vill du se flera runstenar i Fägre socken eller Töreboda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.650951
Longitud: 14.133437
Lämnings-ID: L1963:7449
Riksantikvarieämbetets ID: Fägre 9:1
Sveriges runinskrifter: Vg60, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Kinnevedums kyrkogård (kinne-vedum)
Placering:
Föremål: Gravhäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Töreboda
Socken: Fägre
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:7449