Runsten Vg8, L1962:4494 i Hjälstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geitingr(?) reisti stein þenna eptir Geirmund, bróður sinn, þegn góðan. Guð hjalpi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 8), granit, 1,6 m hög. 0,75 m bred (Ö-V) och 0,3 m tjock med rombisk form. Runhöjden är 9 cm. Ristningarna vetter mot NÖ, N och SV. Runstenen påträffades 1890 i stenfoten till Hjälstads kyrkas norra mur. Stenen restes på nuvarande plats 1937 av Raä. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inrkriften: "Geting(?) reste denna sten efter Germund, sin broder, en god tägn. Gud hjälpe.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hjälstad socken i Töreboda kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av låg moränrygg (N-S). Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m. Ö om NV knuten på kyrkan och 1 m N om kyrkans vägg."
Vill du se flera runstenar i Hjälstad socken eller Töreboda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.60752
Longitud: 14.011374
Lämnings-ID: L1962:4494
Riksantikvarieämbetets ID: Hjälstad 10:1
Sveriges runinskrifter: Vg8, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Hjälstads kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Töreboda
Socken: Hjälstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:4494