Runristning Vg206, L1960:941 i Älgarås
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"frþorkhniastRm "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Kyrkklocka med runinskrift (Vg 206). Kyrkklockan (0,5-0,67 m hög och 52,5 cm i diameter) är daterad till medeltid. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "frþorkhniastRm", dvs Futharken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Älgarås socken i Töreboda kommun (Västra Götalands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Kyrkklockan förvaras i Älgarås kyrkas södra vapenhus."
Vill du se flera runstenar i Älgarås socken eller Töreboda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.800808
Longitud: 14.256751
Lämnings-ID: L1960:941
Riksantikvarieämbetets ID: Älgarås 66:1
Sveriges runinskrifter: Vg206, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Älgarås kyrka
Placering:
Föremål: Kyrkklocka
Material: Malm
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Töreboda
Socken: Älgarås
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:941