Runsten L1991:2638 i Kverrestad
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, 1,05 m synligt h, 0,85 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,55 m synligt tj. Ristningen vätter mot SSV och är av sent datum.2) Minnestavla, av kalksten, 0,54 m h och 0,6 m br. I SSÖ sidan ärinskriften: Qverrestads sockens SädesMagasin. Inrättadt 1803 C.F.N."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kverrestad socken i Tomelilla kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kammen av rygg (ÖNÖ-VSV). Kyrkbacke."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inmurade i bårhusets SSÖ vägg vid dess SSV hörn."
Vill du se flera runstenar i Kverrestad socken eller Tomelilla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.527761
Longitud: 14.042541
Lämnings-ID: L1991:2638
Riksantikvarieämbetets ID: Kverrestad 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Tomelilla
Socken: Kverrestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1991:2638