Runsten L1991:2638 i Kverrestad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1991:2638 i Kverrestad
Foto av Runsten L1991:2638 i Kverrestad
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, 1,05 m synligt h, 0,85 m br (√ĖN√Ė-VSV) och 0,55 m synligt tj. Ristningen v√§tter mot SSV och √§r av sent datum.2) Minnestavla, av kalksten, 0,54 m h och 0,6 m br. I SS√Ė sidan √§rinskriften: Qverrestads sockens S√§desMagasin. Inr√§ttadt 1803 C.F.N."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kverrestad socken i Tomelilla kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kammen av rygg (√ĖN√Ė-VSV). Kyrkbacke."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inmurade i b√•rhusets SS√Ė v√§gg vid dess SSV h√∂rn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.527761
Longitud: 14.042541
Lämnings-ID: L1991:2638
Riksantikvarieämbetets ID: Kverrestad 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Tomelilla
Socken: Kverrestad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/fa9aa7f9-b039-4f23-bb97-e37187d2f569