Runsten BoKJ80, L1967:5255 i Valla
Även känd som Rävsalastenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hreiðulfs/Herjulfs steinar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,6 m h, 0,6 m br vid basen avsmalnande uppåt, närmast triangulär genomskärning. Runinskriften är placerad på den mot V vettande sidan. Runhöjd ca 8 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Valla socken i Tjörn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägslänt"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m V om väg (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Valla socken eller Tjörn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.066139
Longitud: 11.734469
Lämnings-ID: L1967:5255
Riksantikvarieämbetets ID: Valla 117:1
Sveriges runinskrifter: BoKJ80,
Plats: Rävsal
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Glimmeraktig gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Rävsalastenen -
Län: Västra Götalands
Kommun: Tjörn
Socken: Valla
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5255