Hällristning L1969:5476 i Klövedal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5x1,5 m st, på Ö-sluttande berghäll, bestående av 13 skepp och ca 10 skålgropar. Skeppen är 0,4-1,6 m långa med eller utan bemanningsstreck. Skålgroparna är 2-5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Spår efter rödfärgning syns på några av skeppen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Klövedal socken i Tjörn kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Klövedal socken eller Tjörn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.036114
Longitud: 11.561423
Lämnings-ID: L1969:5476
Riksantikvarieämbetets ID: Klövedal 11:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tjörn
Socken: Klövedal
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:5476