Hällristning L1967:4811 i Valla
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning bestående av 1 skeppsfigur med bemanningsstreck, kraftigt vittrat. Hällen sluttar åt SÖ. Ristningen är belägen på dess nedre del mot den forna åkerkanten. Jmf J.Pettersson nr 500, 1982. Ytterligare beskrivning saknas."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Valla socken i Tjörn kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kanten av S-sluttande häll helt nära åkermark. "
Vill du se flera runstenar i Valla socken eller Tjörn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.034159
Longitud: 11.708897
Lämnings-ID: L1967:4811
Riksantikvarieämbetets ID: Valla 40:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tjörn
Socken: Valla
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:4811